Never tired

Dziecko nie zasypia nigdy, ono się ładuje